«

»

feb 26

propagácia bridžového krúžku

Na dni otvorených dverí Gymnázia Topoľčany sme pripravili ukážku bridžu